Menu

WWin regjistrimi

WWin regjistrimi

WWin regjistrimi

Për t’u bërë pjesë e WWin ju do të duhet të kryheni regjistrimin. Opsioni i regjistrimit është në krye të faqes dhe mjafton të klikoni për të pasur aksesin e regjistrimit. Tabloja e regjistrimit në WWin vjen shumë ndryshe dhe ju do të shihni që është e plotë dhe të gjitha të dhënat do të duhet të vendosni që prej fillimit për të hapur më pas rrugën drejt lojës në WWin. Kryesisht, ju tashmë jeni njohur me këtë si proces dhe e dini tashmë se si do të duhet të procedoni për të vaxhduar lojën më tej. Gjithsesi ky artikull do të shërbejë për të dhënë më shumë informacion për ju.

Si të kryejmë regjistrimin ?

Procesi i regjistrimit në WWin është më i plotë që prej fillimit. Mjafton që ju të plotësoni të gjithë të dhënat e kërkuara dhe do të keni akses të vazhdueshëm në lojën tuaj. Ky proces vjen tashmë më i thjeshtuar dhe nuk do të kërkojë verifikime të mëtejshme pasi ju të keni kryer regjistrimin fillestar. Opsioni i regjistrimit do të ju cojë drejt në plotësimin e të dhënave.  Regjistrimi tuaj do të ndahet në tre faza kryesore dhe pasi të plotësoni ato do të jeni të lirë të lundroni në mundësitë e pafundme të argëtimit që ofrohen për ju.

WWin regjistrimi 1

Të dhënat e llogarisë

Si fillim në regjistrim ju do të duhet të plotësoni të dhënat e llogarisë që do të krijoni. Së pari, duhet të përcaktoni identitetin tuaj në WWin,më pas të krijoni një fjalëkalim dhe të vendosni dhe email-in tuaj. PËr të pasur një siguri më shumë dhe për të lehtësuar rikthimin e llogarisë në rastin se ju harroni fjalëkalimin keni mundësi gjithashtu që të vendosni dhe një pyetje ndihmëse dhe përgjigjen e saj. Në këtë mënyrë në momentin kur ju doni të riktheni llogarinë tuaj pas, mjafton që të vendosni pyetjen dhe përgjigjen e saj dhe do të jetë më e lehtë për ju. Hapi i fundit është që ju të plotësoni dhe kodin e sigurisë për të vërtetuar që të dhënat janë duke u përdorur nga një person dhe nuk po merren automatikisht. Lexoni rreth WWin Log in në artikullin e ri

Të dhëna personale

Pasi ju të plotësoni të dhënat e para, do të duhet të plotësoni të dhënat tuaja personla. Këto janë të dhëna konfidencila kështu që si të tilla do të trajtohen nga WWin konform të gjitha rregullave dhe ligjeve. Të dhënat tuaja që do të duhet të plotësoni janë: numëri i identifikimit dhe gjinia tuaj. Më pas ju do të plotësoni emrin tuaj, mbiemrin. Gjithashtu të dhëna të cilat lidhen me qëndrimin tuaj si: rruga, numëri i rrugës, kodi postal, shteti, qyteti. Këto të dhëna janë të rëndësishme sepse ato do të reflektojnë mundësitë e pagesës që do të keni ju më vonë, duke qenë se ato janë të ndryshme në varësi të shtetit që ju jetoni. Për të përfunduar dhe këtë kategori të dhënash ju duhet të vendosni dhe numërin tuaj të telefonit dhe më pas do të merrni një kod i cili do të japë akses të vazhdueshëm për ju.

Pasi të plotësoni të dhënat e nevojshme, ju do të duhet të bëni konfirmimet. Kujtojmë, që për të pasur akses ju do të duhet tëjeni mbi 18 vjec, në të kundërt nuk do të keni mundësi të bashkoheni me WWin, kjo e gjitha konform rregullave.

Informacione më të detajuara rreth WWin Lotto janë në dispozicion në lidhjen: https://bastetbet1.com/wwin-lotto/.

Lajmet përkatëse