Menu

BetNet Tërheqjet

BetNet Tërheqjet

BetNet Tërheqjet

Pasi ju keni zhvilluar lojën tuaj do të keni arritur të grumbulloni fitime nga loja dhe kështu që do të jetë moment për të bërë tërheqjet. Tërheqja është process I rëndësishëm dhe për këtë arsye ju do të duhet të tregoheni tepër të kujdeshëm dhe tepër të vëmëndshëm në procesin që do të ndërmerni. Për të procesuar ju do e keni më të thjeshtë sepse tashmë e keni një informacion paraprak për sa I përket mundësive dhe disa prej kushteve dhe rregullave nga procesi I depozitës. Kështu për të procesuar ju do të duhet të shkoni te seksioni përkatës dhe të zgjidhni mënyrat si fillim.

Mënyrat që do të prezantohen për ju janë: llogaritë bankare, kartat bankare,  portofolat elekronik të gjitha prej tyre kanë disa specifika dhe kështu që për të vazhduar më tej ju do Të duhet që të zgjidhni një prej tyre për të pasur një eksperiencë loje të mirë. Lexoni gjithashtu për rimbushjen e llogarisë në artikullin “NetBet Depozita”: https://bastetbet1.com/netbet-depozita/.

Si mund të kryhejmë tërheqjen ?

Pasi ju bëtë depozitimin dhe zhvilluat lojën tuaj do të keni mundësi që të bëni tërheqjn e fitimeve të marra nga loja. Si fillimin do të përcaktoni se më kë prej mënyrave do të shkoni dhe kështu do të jetë më e lehtë për ju që të keni një process shumë më të thjeshtë. Loja juaj do të zhvillohet normalisht dhe aksesi në të do të jetë I mundshëm për të gjithë ju. Mënyrat do të diktojnë të gjithë procesin tuaj në tërësi dhe nëpërmjet tyre ju do të duhet që të njihni të gjithë strukturën e tërheqjes për të zgjdhur një prej mënyrave më të përshtatshme. Të gjitha mënyrat janë ato të cilat janë prezantuar dhe në seksionin e depozitës, por këtu do të ndikojë dhe faktori kohë në zgjedhjen tuaj. Kështu që ju kur të bëni zgjedhjen duhet të shihni gjithashtu se për sa kohë do të quhet I përfunduar I gjithë procesi dhe si do të duhet të veproni ju për lojën tuaj. Kryesisht, koha është e ndryshme dhe mënyra më e shpejtë që ju do të keni mundësi të bëni tërheqjen tuaj është nëpërmjet portofolit elektronik dhe do të duhen vetëm disa minuta që jut ë merrni fitimet tuaja pas. Në këtë mënyrë ju do të keni mundësi që për një kohë shumë të shkurtër të merrni fitimet tuaja dhe të vazhdoni më tej.

Për të zgjedhur mënyrën e tërheqjes nëpërmjet portofolit elektronik ju do të duhet të keni një prej portofoleve active dhe kështu do të keni mundësi që të procedoni me to. Gjithashtu, mënyrat e tjera të cilat prezantohen kanë një kohë relativisht më të gjatë duke nisur nga 2 ditë deri në 5 si të gjitha veprimet e mëprashëme që ju keni kryher.

Gjithashtu, është e rëndësishme që jut ë shihni gjithashtu dhe shumat që mund të tërhiqni që prej shumave të cilat janë të vogla dhe deri te ato shuma të cilat janë maksimale dhe që ju keni mundësi të tërhiqni nga llogaria juaj. NetBet ofron mundësi që jut ë bëni tërheqjen tuaj me shuma të ndryshme duke nisur prej shifrave tepër të vogla, sepse loja juaj do të vlerësohet nga pagesat dhe kështu që do të keni mundësi të vazhdoni më tek. Bëhuni dhe ju pjesë e NetBet për të pasur një eksperiencë loje positive dhe për të fituar më shumë prej saj.

Lajmet përkatëse