Menu

Gjithcka rreth kursit të koeficientve

Gjithcka rreth kursit të koeficientve

Gjithcka rreth kursit të koeficientve

Kur vendosni bast ju do të ndesheni me mënyra të ndryshme të koeficientëve të cilat përfaqësojnë një tipologji të vecantë por në thelb janë të njejtat ato. Në botën e basteve online ka 3 grupe të koeficientëve dhe secila prej tyre ka përfaqësimin e vetë. Ky shkrim do të ju ndihmojë që ju të bëni një konvertim të tyre nëse është e nevojshme dhe gjithashtu një pasqyrim më të qartë të asaj që secila prej tyre shpreh.

Formati dhjetor

Ky lloj formati është formati më i përdorshëm dhe lehtësisht i kuptueshëm prej një pjese më të madhe të të gjithë lojtarëve të basteve. Formati më popullor për shkak se është dhe lehtësisht më i konceptueshmi prej të gjithë lojtarëve dhe ka një sisitem të unifikuar llogaritjeje. Në qoftë se jeni fans i Barcelonës dhe doni të dini koeficientin që ka ajo në ngjarja e radhës duke ditur se shanset që ajo ka janë 50% ju duhet të kryeni veprimin matematikor 100% /50%= 2. Pra koeficienti do të jetë 2 për ngjarjen. Në fakt kjo është një përllogaritje matematikore sepse dhe kompanitë e tyre kanë një përllogaritje duke përfshirë dhe koeficientët përkatës të fitimit.

Formati franksional

Ky lloj formati nuk është shumë popullor dhe nuk është se ju e ndeshni shpesh herë vetëm në qoftë se ju jeni pjesë e kompanive të basteve që e kanë fillesën e tyre në MB do të ndesheni me të dhe keni njohuri mbi këtë format koeficientësh. Duke marrë për bazë shembullin e mësipërm me Barcelonën dhe koeficientin 2 është e barabartë me 6/3 dhe 4/2, duhet të vini një bast 1 njësi.

Shndërimi i formatit fraksional në dhjetor

Shndërimi është i thjeshtë dhe tepër i mundshëm nga të gjithë lojtarët thjesht duhet të ndiqni disa veprime të cilat duhet ti bëni.

-Shtoni emëruesin në numërues dhe më pas bëni pjestimin me emëruesin

6+3=9 pjestuar me 3 = 3

-Ndani emëruesin me numërues dhe më pas shtoni 1 në rezultat

6/3=2 + 1 = 3

Formati amerikan

Formati amerikan i koeficientëve është i ngjashëm me atë fraksional. Ky lloj formati ka një karakteristikë sepse ndahet në – dhe +. Këto shenja janë një tregues se sa duhet të vini bast për të bërë një fitim të konsiderueshëm neto prej 100$ në rastin e koeficientit negativ ose cili do të jetë fitimi juaj nëse vni 100$ në rastin pozitiv.

-)-150= Nëse koeficientët kanë këtë format do të thotë që për të arritur një fitim prej 100$ duhet të vini një bast prej 200USD

-)+150= Nëse koeficienti është në këtë formë, kjo do të thotë që në rastin e një basti 100$, ju do të duhet të bëni një fitim neto prej 150$. Kështu që keni vrejtur që koeficienti amerikan +150 është i barabartë me koeficientin dhjetor 2.5

Kryesisht në të gjitha kompanitë e basteve online ju e zgjidhni vetë mënyrën se si do të shfaqen koeficientët tuaj pra keni të drejtë të bëni personalizimet pëerkatëse dhe në qoftë se kompania ofron një formë që ju nuk e përkrahni. Gjithsesi ju tashmë i dini dhe i keni të qarta formulat e konvertimit cka do e bëjë ndjeshëm më të lehtë lundrimin tuaj dhe basti do të shndërohet shumë më shumë argëtues tani.

Lajmet përkatëse