Menu

Shkolla e basteve – Hyrje

Shkolla e basteve - Hyrje

Shkolla e basteve – Hyrje

Qellimi i këtij seksioni është që ju të jeni të infromuar dhe të keni njohuritë bazike nga bota e basteve. Ky informacion nuk do të shërbejë vetëm për lojtarët e basteve të cilët janë fillestarë në rrugëtimin e tyre në botën e madhe të basteve sportive por dhe për ata lojtarë bastesh të cilët kanë një eksperiencë në bastet sportive. Duke shpersuar që ju të gjeni një mbështetje dhe bastet tuaja të jenë të argumentuara dhe të keni një lojë e cila mos mbështetet vetëm në mënyrën mekanike të vënies së basteve në bazë të sinjaleve që ju merrni apo dhe informcionit që trasmetohet por ju të ndërtoni planin tuaj dhe strategjinë tuaj të bastvënies.

E gjitha kjo do të shpaloset për ju në disa pika kryesore në cdo nën seksion përkatës, pra ju do të gjeni seksionet përkatëse shkolla e basteve 1, 2 dhe 3 ku informacioni do t’i dedikohet tërësist bastve sportive dhe do të ofrohet sipas shkallës së avancimit. Në fillim ju do të njiheni me bazat dhe më pas me informacion i cili do të jetë i një niveli ekspert duke ofruar për ju mundësi informimi dhe përgatitje të një niveli të avancuar. Bastetbet është krijuar si një akademi e vërtetë formimi ku ju do të formoheni gradualisht në përzgjedhjen e basteve tuaja dhe në ndërtimin e një strategjie efikase se si duhet të procedoni me bastin tuaj. Një kompani bastesh online e cila nuk mbështetet vetëm në ofertuesit më të mirë por krijon gjithashtu dhe mundësinë që klientët e saj të avancojnë dhe të krijojnë një bagazh të madh informimi i cili do të ju shërbejë në vazhdimësinë e tyre në botën e basteve sportive dhe pse jo të aftësohen për të krijuar analizat e tyre dhe mënyrën e tyre të të menduarit përsa i përket basteve sportive. Në këtë nivel të parë ju do të njihëni me informacionet kryesore dhe thelbësore të basteve sportive si: cfarë është basti sportiv, si mund të vini bast, llojet e basteve sportive, roli i bastshkruesve etj.

Qëndroni të informuar për të krijuar pavarësinë tuaj dhe për të krijuar eksperienca të reja në botën e basteve sportive duke u bërë unik dhe i sukseshëm.

Lajmet përkatëse