Menu

Probabiliteti dhe bastet sportive

Probabiliteti dhe bastet sportive

Probabiliteti dhe bastet sportive

Në këtë seksion ju do të keni mundësi që të krijoni një ide dhe të merrni infromacionin e nevojshëm që duhet për të nxjerrë probabilitetin e një basti sportiv. Dhe pse për shumë prej jush mund të duket paksa e ndërlikuar sepse mendoni se do të duhet një kohë dhe njohuri të thelluara matematikore për të nxjerë probabilitetin gaboheni. Në këtë artikull ne do të bëjmë një shpjegim i cili do të jetë i kuptueshëm prej të gjithve dhe nuk do të keni ankthin e përllogaritjes. Mjafton që të jeni të saktë dhe të ndiqni me përpikmëri të gjithë hapat.

Forma më e thjeshtë e probabilitetit

Duke mos ndërlikuar dhe duke ofruar mënyrë më të thjeshtë të shpjegimit kemi zgjedhur që të japim një definicion bazë të tij dhe kështu do të ketë një kuptueshmëri prej të gjithë lojtarëve të basteve.

-Mundësia që të ndodhë një ngjarje apo rezultat

-Shkalla e sigurisë së rezultatit

Këto dy koncepte do të bëjnë të mundur që ju të keni një ide paraprake në lidhje me probabilitetin dhe pse shumë prej jush i kanë të qarta do të bëhet në këtë mënyrë që të shërbejë për një target grup më të madh.

Bastet sportive

Në lidhje më bastet sportive ju duhet ta shfrytëzoni probabilitetin në ngjajrje duke bërë parashikimin përkatës. Nëse ju keni një bindje 100% që rezultati i ngjajrjes do të jetë ashtu si ju mendoni atëherë dhe llogaritja do të bëhet në bazë të probabilitetit tuaj. Pra 100% siguria tuaj me 100% mundësinë e ngjajrjes ju do të arrini të përfitoni nga kjo ngjarje 1,01 të investimit tuaj sepse kjo është shuma që do të rezultojë në bazë të përllogaritjes.

Përllogaritja

Duhet të jeni të qartë në një pikë shumë të rëndësishme të bastit sportiv, pra në qoftë se ju jeni 100% të sigurt për ngjajren kjo nuk do të thotë që probabiliteti i fitimit është 100%. Kjo është arsyeja që ju duhet të gjeni ngjarje që janë në anën tuaj me koeficientin.

Probabiliteti është gjithmonë më i madh për një sukuadër apo dhe lojtar që është më i preferuar nga një grup më i madh bastvënësish, por jo gjithmonë një rregull që është gjithmonë i saktë. Prandaj është e rëndësihsme që përvec se bëni analiza për parashikimin tuaj të keni dhe një vështrim mbi koeficientët që ofrohen në bastshkruesin që ju keni zgjedhur. Është e rëndësishme që të keni një informacion më të plotë të asaj cka ofrohet për ju dhe si do të procedoni me bastin tuaj.

Hapat që duhet të ndiqni për bastin tuaj

Është e rëndësishme që ju të mbështeteni në disa hapa kyce për të nxjerë probabilitetin e bastit tuaj. Ju duhet të keni parasysh se sa më i madh probabiliteti aq më shumë keni shanse ju për të fituar, është gjithashtu i rëndësishëm besimi në bastin tuaj. Për të pasur besim ju duhet që të keni një informacion se kush paraqet shanset më të mëdha për ju. Dhe për të gjetur se ku ofrohen shanset më të mira për ju është  e thjeshtë sepse ju do të njiheni paraprakisht me to dhe do të shërbejnë si ndihmë për ju dhe analizat që do të ndërtoni.

Shpresoj që ky informacion që morrët në këtë seksion t’iu shërbejë më së miri dhe gjithashtu të tregoheni të gatshëm për ta përthithur atë. Sa më shpejt që ju mësoni aq më shpejt drejtoheni drej suksesit në botën e basteve që është një pikë e rëndësishme. Ky seksion përmban një infromacion kryesisht të rri që do t’i shërbejë jo vetëm lojtarëve që nuk kanë eksperiencë por të gjithë lojtarëve të tjerë të basteve të cilat duan të përmirësojnë mënyrën e të vënit bast dhe të njihen me risitë e bastit sportiv sot. Mësoni, mendoni në mënyrë të pavarur dhe më pas bashkohuni dhe ju me bastin tuaj.


Lajmet përkatëse