Menu

Unibet Tërheqja

Unibet Tërheqja

Unibet Tërheqja

Kur luan me Unibet (https://bastetbet1.com/komente/unibet/), ju do të keni mundësi të fitoni shumë prej lojës dhe mundësive që ajo krijon. Depozita ishte procesi paraprak që ju kryhet për të vazhduar më pas ju do të duhet që të procedoni me tërheqjet që fitimet e lojës të shtohen në llogarinë tuaj. Procesi tashmë është i njohur për ju dhe do të jetë më e thjeshtë që ju të veproni, gjithashtu do të keni mundësi që dhe të merrni një asistencë për të pasur më të lehtë që loja të zhvillohet normalisht. Kur ju procedoni me tërheqjen ju duhet të keni të gjithë informacionin e nevojshëm dhe duhet të jeni të informuar se si do të procedoni me lojën në vazhdim.

Procesi është ofruar në një formë të thjeshtë që kushdo të ketë mundësi që të procedojë dhe që të mos krijohen komplikime të kota për procesin. Kur ju zgjidhni të bashkoheni me lojën do të duhet të shihni dhe mundësitë e depozitës dhe të tërheqjes.

Si të bëjmë tërheqjen ?

Për të procesuar ju fillimisht duhet të njiheni me mënyrat që ofrohen për të kryer këtë proces. Pasi ju keni marrë të gjithë informacionin e nevojshëm do të duhet për të vazhduar më tej. Informacioni është i gjithi i afishuar në seksionin e pagesave dhe atje do të gjeni të gjitha. Kur ju kryhet depozitimin u njohët me mënyrat, kështu që dhe këtu janë të njëjta mënyra për të vazhduar dhe ju më tej lojën. Mënyrat do të diktojnë disa kushte dhe secila prej tyre do të bëhet e duhura që ju të bëni zgjedhjen tuaj për të vazhduar më tej. Kryesisht, këshillohet që me të njejtën mënyrë që ju bëtë depozitimin të bëni dhe tërheqjen por kjo nuk është një rregull dhe nuk është e detyrueshme. Thjesht, kjo mënyrë do e bëjë më të thjeshtë që ju të kryeni të gjithë proesin dhe të vazhdoni më shpejt me të. Shikoni përfitimet e vendosjes së basteve të Unibet eSports në një artikull të ri.

Mënyrat janë të ndyshme dhe ju do të zgjini një prej tyre. Në zgjdhjen tuaj do të ndikojë: koha që duhet për të përfunduar të gjithë procesin, shuma maksimale dhe minimale që ju keni mundësi për të tërhequr dhe se cila prej mundësive ofron një taksim sa më të vogël për të marrë fitimet. Sa i përket pjesës së taksimit ajo është e ndryshme dhe kryesisht është unifikuar nga Unibet, apo dhe zeruar në disa raste që ju të keni mundësi që të gjithë fitimet e lojës tuaj të jenë të paprekura. Gjithashtu shuma minimale që ju keni mundësi të tërhiqni është simbolike, duke qenë se Unibet vlerëson të gjitha fitimet dhe i konsideron ato dhe vlerëson të gjithë lojën tuaj, kështu që keni mundësi që të përfitoni prej tyre. Shuma maksimale është e ndryshme dhe kjo është në varësi të mënyrës që ju do të zgjidhni, por dhe këtu do të keni shumë mundësi që të përfitoni dhe të tërhiqni dhe shuma të mëdha të cilat ju i keni fituar nga loja tuaj.

Lajmet përkatëse