Menu

Betwinner tërheqja

Bet

Betwinner tërheqja

Pasi ju keni luajtur dhe keni fituar shumat e ndryshme nga loja që keni zhvilluar, qoftë në bastet sportive apo dhe në casino, ju keni të drjetë të tërhiqni të gjitha fitimet që keni bërë. Tërheqja është një proces i cili është përfundimtar për lojën tuaj, dhe në këtë mënyrë duhet të keni të gjithë informacionin e nevojshëm. Procesi mbështetet në disa mënyra të cilat ju jeni njohur që prej depozitimit, janë mënyra të njejta thjesht tani është proces që ju do të tërhiqni fitimet – Betwinner.

Mënyrat janë disa dhe ato përcaktohen prej shtetit ku jetoni. Përzgjedhja e shtetit bëhet që prej fillimit kur ju krijoni llogarinë dhe në bazë të saj e gjitha më pas dikton rrugëtimin tuaj. Disa prej mënyrave janë: transferta bankare, portofolat elektronikë, transferta nëpërmjet telefonit, sisteme pagesash dhe një prej metodave më të reaj e cila është kriptomonedha.

Kujdes, në qoftë se zgjedhja tuaj janë kriptomonedhat duhet të dini se cdo ndryshim i saj në burs do të reflektojë në depozitën tuaj.

Si mund të kryejmë tërheqjen ?

Procesi është i thjeshtë dhe normal. Ju do të njiheni më shumë më të në seksionin përkatës të tërheqjes, gjithashtu mund të drejtoni pyetjen tuaj ndaj shërbimit të klientit. Në tabelën e përcaktuar ju keni të përcaktuar shumën që mund të tërhiqni dhe kohën që duhet për të kryer të gjithë procedurën. Si të bastni nga një pajisje celulare? Lexoni në artikullin rreth Betwinner iPhone.

Shuma kryesisht nis prej 1$ në disa kompani ka një shifër pak më të madhe. Duke ditur që fitimi është i juaji dhe kompania ka ndjekur të njejtën filozofi. Ajo respekton të gjithë lojën tuaj dhe ju do të keni mundësi të tërhiqni, cfarë do lloj fitimi që ju keni kryer. Gjithashtu, dhe koha që ju do të duhet të prisni për t’u përfunduar e gjithë procedura është në varësi të mënyrës që do të zgjidhni për të kryer tërheqjen. Kryesisht më të shpejta dhe më efikase janë portofolat elekrtonikë por ju keni rreth 61 mundësi për të zgjedhur dhe secila prej mënyrave ka specifikimet e saj.

E rëndësishme është se ju nuk do të ngarkoheni me asnjë taksë apo pagesë eksrta për të gjithë procedurën e tërheqjes që do të kryheni. Të gjitha detyrimet dhe taksat që sjell kjo procedurë mbulohen nga kompania e basteve. Në këtë mënyrë e gjithë shuma që ju do të tërhiqni është e plotë dhe nuk do të paguani asnjë detyrim.

Kujdesi që do të duhet në këtë proces është i rëndësishëm. Në qoftë se ju nuk keni kryher më përpara një proces të ngjashëm, është mirë që të merrni të gjithë informacionin paraprak përpara se të vazhdoni me tërheqjen.

Informacioni mbi versionin Betwinner Mobile është i disponueshëm në lidhjen: https://bastetbet1.com/betwinner-mobile-version/.


Lajmet përkatëse