Menu

WWin tërheqjet

WWin tërheqjet

WWin tërheqjet

Procesin e tërheqjes ju do të keni mundësi që ta kryheni në disa mënyra dhe secila prej tyre ka vecantinë e saj dhe karakteristikat që ju do të njiheni më imtësisht me to në seksionin përkatës të pagesave. Në këtë seksion do të serviret për ju i gjithë informacioni i nevojshëm dhe ju do të njihni të gjitha ato që janë të nevojshme për të vazhduar më tej me lojën tuaj.  Procesi i tërheqjes është i fundit që ju keni në një lojë të zhvilluar. Pasi ju kryheni depozitimin  dhe vazhdoni lojën tuaj është momenti që të bëni tërheqjet e shumave që ju keni fituar, kështu duhet të zgjidhni një prej mënyrave të cilat ofrohen për ju. Ju mund të jeni të interesuar të mësoni më shumë rreth WWin Depozita në blog.

Mënyrat janë të ndryshme dhe secili prej jush mund të zgjedhe atë e cila është më shumë e përshtatshme për të dhe ka një historik pozitiv me të. Apo dhe të njejtën mënyrë që ju kryhet depozitimin. Gjithsesi, ju vlerësoni vetë mundësitë që ofrohen për ju.

Cilat mundësi ofrohen për të kryher tërheqjen ?

Mundësitë janë të gjithë të afishuara dhe ju bëni vlerësimin tuaj personal përpara se të shkoni me një prej tyre. Duhet pasur parasysh se ato janë të ndryshme dhe duhet të përshtateni sipas mënyrës që ju do të zgjidhni për të vazhduar më tej me rrugëtimin tuaj. Mundësitë janë ato të cilat u paraqitën të procesi i depozitës, si: transfertat bankare, kartat bankare, portofolat elektronikë. Secila prej mundësive ofron disa karakteristika të vecanta dhe ju bëni vlerësimin përkatës për secilën prej tyre. Kryesisht metoda më e përdorur sot është me anë të portofolave elektronikë, ju mund të kryheni tërheqjen tuaj vetëm në pak minuta dhe shuma që ju do të tërhiqni do të shtohet direkt në llogarinë tuaj të një prej portofolave që ju përdorni.

Kujdes, nëse ju keni përfituar nga një prej bonuseve dhe promocioneve dhe nuk keni ndjekur rregullat dhe të gjitha kushtet e saj, duhet të dini që shuma tuaj nuk do të jetë e mundur për t’u tërhequr. Pra, duhet të theksojmë se ju do të duhet që të keni një llogari në WWin e cila është pa detyrimë dhe ju të keni lehtësi për të kryer veprime të mëtejshme me të.

Transfertat bankare janë një prej mënyrave më klasike dhe ju mund ta keni më thjeshtë që të procedoni përmes kësaj mënyre. Nëse ju do të keni mundësi që të zgjidhni atëherë kjo është një prej mënyrave të cilat ka një mbështetje të madhe në rjetin e lojtarëve. Nëpërmjet kësaj mënyrë ju do të duhet të prisni më gjatë se portofoli elektronik dhe shuma juaj do të vonohet disi. Gjithsesi, mbetet një prej mënyrave që ka një popullaritet.

Sa vonon procesi i tërheqjes ?

Si të gjithë proceset e tjera dhe ky proces ka një kohë standarte që paraqitet prej mënyrës që ju do të zgjidhni. Nëse ju shihni në seksioni i pagesave ju do të keni të përcaktuar qartësisht se sa kohë do të duhet për ju që të përfundoni të gjithë procesin. Ndryshe, nga depozitimi ky proces paraqet një kohë të ndryshme për të gjithë mënyrat që ju mund të zgjidhni. Portofoli elektronik, është mënyra më e shpejtë për të kryher tërheqjet dhe ju më pas duhet të prisni vetëm disa minuta për të kryher të gjithë procesudërn dhe për të marrë fitimet tuaja në portofol.

Transfertat bankare, kanë një kohë e cila është fikse dhe ju për një tërheqje pasi të kaloni të gjitha procedurat dhe të bëni të gjitha verifikiimet përkatëse do të duhet të prisni 2 deri në 5 ditë për të përfunduar dhe për të marrë fitimet tuaja.

Duhet të theksohet se taksa që ju do të duhet të paguani për të kryer procesin është zero dhe e gjitha ajo mbulohet prej kompanisë që ju keni zgjedhur. Gjithashtu, dhe shumat minimale dhe maksimale janë të përcaktuara dhe ju mund të njiheni me to në seksioni përkatës, Kryesisht, shuma minimale është e tillë që të gjithë ju të kenë mundësi për të marrë sado fitim që kanë bërë nga loja e tyre dhe përgjithësisht është standarte. Shuma maksimale është variabël në bazë të mënyrës që ju do të zgjidhni.

Më shumë ju mund të drejtoni pyetjen tuaj drejt shërbimit të klientit për të marrë një përgjigje më të plotë dhe më shumë informacion lidhje me procesin.

Informacione të detajuara për WWin Depozita mund të gjenden në linkun: https://bastetbet1.com/wwin-app/.

Lajmet përkatëse