Menu

Volcanobet Depozita

Volcano bet Depozita

Volcanobet Depozita

Të nisësh lojën do të duhet që të kryheni depozitimin në kompaninë që ju keni zgjedhur. Depozitimi është procesi i dytë më i rëndësishëm pasi regjistrimit. Kur ju regjistroheni krijoni një akses të përhershëm për të pasur mundësi loje në kompaninë që ju keni zgjedhur, por në momentin që ju depozitoni i jepni jetë lojës tuaj. Depozita është një proces i njohur për ju sepse ju e kryeni më shpesh në ditët e sotme jo vetëm për t’u argëtuar por dhe për të kryer ato shërbime utilitare në jetën e përditshme.

Volcanobet ofron për ju disa mënyra se si ju mund të kryheni depozitën, janë disa prej tyre të cilat ju i keni hasur dhe më parë në lundrimin tuaj dhe shumë prej tyre të cilat ofrohen ekskluzivisht vetëm nga Volcanobet.

Mundësitë për të kryer depozitimin

Mundësitë që ofrohen janë të ndryshme dhe të shumta ju do të duhet që të zgjidhni atë e cila është me e thjeshtë për ju ose dhe që keni pasur një eksperiencë më parë me të. Mundësitë e depozitimit janë: në pikat e Volcanobet ( kjo vlen për të gjitha ato shtete të cilat e kanë një kompani të tillë si psh. Mali i zi), nëpërmjet trasfertave me karta bankare, nëpërmjet trasfertave bankare, portofolat elektronikë dhe pikat e pagesave J&A. Secila prej mënyrave ka karakteristikat e saj dhe në to janë përcaktuar gjithashtu dhe shumat minimle që ju keni mundësi të depozitoni dhe ato maksimale. Kryesisht, shuma minimale është një shumë e tillë e cila është e mundshme për të gjithë lojtarët të cilët kërkojnë të bëhen pjesë e lojërave që ofron Volcanobet.

Shuma minimale që ju keni mundësi të depozitoni përmes pagesës në degë është 1 $, shuma minimale nëpërmjet pagesës me kartë bankare është 5 $ dhe ajo maksimale është 1000 $, shuma minimale nëpërmejt protofoleve elektronikë është 15 $ dhe ajo maksimale është 20000 $, shuma minimale nëpërmjet pikave J&A është 1 $ dhe ajo maksimale është 250 $. Në këtë mënyrë ju e keni të përcaktuar si shumën minimale që mund të bashkoheni në lojë dhe atë maksimale.

Si mund të bëjmë pagesën në pikat e trasfertave ?

Për të bërë pagesat në pikat e Volcanobet, ju thjesht duhet që t’i tregoni emrin tuaj të llogarisë dhe të jepni shumën që dëshironi të depozitoni në llogarinë tuaj. Shuma do të bëhet e dukshme menjëherë sa po të shtohet prej operatorit dhe ju do të keni mundësi që të shihni atë në seksionin depozita ime, dhe loja tuaj mund të vazhdojë normalisht. A ju pëlqen gara? Lexoni rreth ofertës së Volcanobet Dogs në blogun tonë.

Si mund të bëjmë pagesa me kartë bankare ?

Për të bërë pagesat me kartë bankare do të ju duhet më pak kohë dhe ju mund t’i kryheni këto gaesa drejtpërdrejt. Ju do të duhet të shoni te opsioni i depozitimit “Pagesat e mia” dhe të zgjidhni opsionin e kartës së kreditit. Pasi ju bëni këtë zgjedhje do të keni mundësi që të kryheni pagesën normalisht dhe të shtoni shumën që ju kërkoni. Ju duhët të plotësoni të gjitha të dhënat që kërkohen normalisht si një procedurë standarte dhe më pas të shkoni te opsioni që pranoni kushte dhe termat e përdorimit për të përfunduar të gjithë procedurën.

Volcano bet Depozita 1

Gjithashtu, në opsionin e kartës ju do të keni mundësi të shihni dhe opsionin të rruhet kjo kartë dhe kështu që ju do të keni mundësi që sa herë të tjera të kryheni depozitime të mos përsëritni të njejtin proces por të shkoni drejt te shuma dhe në këtë mënyrë ju keni kursyer shumë nga koha juaj.

Si mund të bëhen pagesat me skrill ?

Për të pasur mundësi që ju të kryheni depozitimin me anë të portofolit elektronik, ju do të duhet të shkoni te opsioni i pagesave dhe të zgjidhni portofolin elektronik skrill. Në këtë mënyrë ju do të keni akses që të përdorni portofilin tuaj për të kryer depozitat . Duhet të kujtojmë që kjo mënyrë është një prej më të përdorurave dhe ka një mbështetje tepër të madhe nga lojtarët, kjo për arsyen se është më e shpejtë dhe konsiderohet si një mënyrë me më shumë hallka sigurie.

Volcano bet Depozita 2

Procesi është i thjeshtë, sepse ju pasi klikoni do të hapet një dritare ku do të keni mundësi të shtoni shumën që dëshironi të bëheni pjesë e lojës dhe pasi të hapni llogarinë tuaj të skrill dhe të bëni konfirmimin shuma tuaj do të transferohet direkt. Gjithashtu, ekziston dhe mundësia që ju mund të përcaktoni një shumë standarte dhe ajo të depozitohet automatiksiht nga llogaria juaj e skrill direkt te Volcanobet, në këtë mënyrë ju kurseni kohë dhe keni më shumë mundësi për t’u bërë pjesë e lojërave.

Ekziston gjithashtu mundësia që ju të kërkoni pagesa nga një llogari përdoruesi. Në këtë mënyrë ju do të kërkoni që llogaria juaj të rimbushte nga llogaria e një tjetër përdoruesi dhe kjo është tërësisht e mundur në Volcanobet. Është një ndër ato mënyra të cilat janë unike dhe  shumë rallë i ndeshim ato. Në këtë mënyrë ju do të keni mundësi që nga një lloagri të trasferoni shuma në llogarinë tjetër.

Informacione të hollësishme për Volcanobet Tërheqjet gjenden në linkun e mëposhtëm: https://bastetbet1.com/volcano-bet-terheqjet/.

Lajmet përkatëse