Menu

Volcanobet Tërheqjet

Volcano bet Tërheqjet

Volcanobet Tërheqjet

Kur loja shkon mirë ju do të duhet të bëni tërheqjet e fitmive që keni bërë nga loja. Duke qenë se është një proces tashmë i njohur prej jush dhe nga depoita ju nuk do të hasni në probleme dhe keni një ide të qartë se si funksionon e gjithë loja në Volcanobet. Kur ju bëheni pjesë jeni njohur me mundësitë e lojës gjithashtu dhe me mënyrat se si ju mund të kryheni tërheqjet tuaja. Ka disa prej tyre të cilat do të duhet të keni një informacion të përgjithshëm se si funksionon.

Gjithsesi, Volcanobet (https://bastetbet1.com/komente/volcanobet/) ju ofron mundësinë që ju të nnjiheni më shumë me to në seksioni i pagesave dhe do të mërrni të gjithë infromacionin e nevojshëm që do të duhet për lojn tuaj. Mundësia ekziston gjithashtu që të drejtoni pyetje në suporti në qoftë se dicka nuk shkon ose doni të keni më shumë informacion mbi tërheqjet.

Mundësitë për të kryher tërheqjet

Në artikullin kushtuar depozitimit ju do të gjeni më në imtësi se si funksionon dhe të gjitha mundësitë që keni për të kryer depozitimin. Në qoftë se ju keni kryer depozitimin atëherë dhe tërheqja është një proces paksa i ngjashëm dhe që do të duhet të ndiqni të njëjtën vijë llogjike. Një këshillë është që në qoftë se zgjidhni të kryheni depozitimin me anë të portofolave elektronikë atëherë dhe tërheqjet është mirë të bëhen në po të njejtën mënyrë, jo se është një rregull determinal por do të duhet që të keni një vijimësi më të mirë.

Ju mund të bëni tërheqjet me anë të: kartave bankare, llogarive bankare, portofolave elektronikë dhe një prej mënyrave më të reja është dhe kriptovaluta. Të gjitha këto janë mundësitë që ofrohen dhe secila prej tyre ka karakteristikat e saj se si ju do të duhet të kryheni procesin në vazhdim.

Koha që ju do të duhet të përfundoni është e ndryshme në varësi të mënyrës që ju do të përzgjidhni. Kryesisht, është një kohë standarte për disa prej mënyrave dhe më e shpejta prej tyre është portofoli elektronik (skrill). Në qoftë se ju zgjidhni që të kryheni tërheqjet tuaja përmes skrill koha është tepër e shkurtër dhe të gjitha verifikime bëhen në një kohë shumë  më të shpejtë, nuk do të duhet që ju të prisni për shumë gjatë që të kryheni një tërheqje. Ndërsa mënyrat e tjera si trasfertat bankare kanë një kohë standarte nga 2 deri në 5 ditë. Informacioni rreth Volcanobet Bonus është i disponueshëm në blogun tonë.

Shuma që ju do të duhet të tërhqini është gjithashtu e përcaktuar në limite dhe në shumën maksimale që keni mundësi të tërhiqni. Kryesisht, të gjitha mënyrat kanë një shumë të ngjashme përsa i përket limiteve, arsyeja është se të gjitha fitimet ju përkasin ju dhe kështu që ju do të keni mundësi që të tërhiqni shumën kur ju dëshironi. Ndërsa shumat maksimale variojnë në bazë të mënyrës që ju do të zgjidhni.

Taksat e trsferimit me Volcanobet janë zëro. Kështu ju do të keni mundësi që të bëni trasfertat duke mos humbur asgjë nga shuma tuaj dhe e gjithë shuma e taksave do të mbulohet prej kompanisë së basteve. Një mundësi më e mirë dhe një arsye më shum për të zgjedhur Volcano bet.

Kujdes, në qoftë se ju zgjidhni që të kryheni tërheqjet me anë të kriptovalutës duhet të dini gjithashtu që të gjitha lëkundjet në bursë do të reflektohen në shumën tuaj të tërhequr.

Volcanobet Suporti është një tjetër artikull interesant mbi këtë temë: https://bastetbet1.com/volcano-bet-suporti/.

Lajmet përkatëse