Menu

Arcanebet tërheqjet

Arcanebet tërheqjet

Arcanebet tërheqjet

Nëse ju zhvilloni një lojë pozitive është momenti që ju të vazhdoni më tej me tërheqjet. Tërheqja është procesi përfundimtar i lojës, dhe konsiston në marrjen e parave të cilat ju keni fituar nga loja e kryer. Kryesisht, ju jeni njohur me një proces të ngjashëm sic është ai i depozitimit dhe e keni një ide se si funksionon. Por, jo vetëm depozitimi që ju kryheni fillimisht në Arcanebet (https://bastetbet1.com/komente/arcanebet/), por dhe të gjitha veprimet bankare që kryheni online gjatë një dite të zakonshme. Sot, veprimet online janë mëse të zakonshme dhe secili prej nesh ka informacionin bazë.

Gjithsesi, në këtë artikull do të shohim se si kryhet ky proces dhe si ta thjeshtojmë më shumë atë. Për më shumë informacion ju mund të vizitoni faqen e Arcanebet në seksionin e pagesave.

Mundësitë e tërheqjes

Për të kryer procesin e tërheqjes ju do të gjendeni para disa mundësive dhe do të mjaftojë të zgjidhi atë e cila për ju përshtatet më shumë. Ka një seri mundësish të cilat serivren për ju nga ato të cilat janë më klasike dhe ju jeni njohur dhe keni një historik me to deri te ato mundësi të cilat janë ekskluzive për Arcanebet. Mundësitë e tërheqjes si: kartat bankare, trasfertat bankare, portofolat elekrtonikë janë ato të cilat ndeshen më shpesh dhe janë më të përdorshëm. Por, një mundësi e re sic është dhe kriptovaluta ka një interes tepër të madh nga lojtarët.

Kujdes, në qoftë se zgjedhja tuaj janë kriptovaluta ju do të duhet të jeni të kujdeshëm sepse cdo luhatje e shumës do të reflektojë në llogarinë tuaj.

Në seksionin e tërheqjes ju do të njiheni gjithashtu dhe me kohën e cila është e nevojshme që të kryhet i gjithë procesi. Kryesisht, koha standarte për të përfunduar të gjithë procesin në qoftë se ju zgjidhni trasfertat bankare është diku 2-5 ditë. Gjithsesi, mënyra më e shpejtë dhe më e përdorshme vazhdon që të jetë protfoli elektronik. Nëpërmjet portofolit elektronik ju do të kryheni të gjithë procesin për maksimumi 15 minuta dhe shuma do të jetë në portofolin që ju keni zgjedhur. Cilat janë avantazhet e aplikacionit Arcanebet për iPhone? Shikoni materialin tonë.

Një faktor i rëndësishëm është gjithashtu, dhe taksa e cila është 0 në Arcanebet. Të gjitha shpenzimet e tërheqjes do të mbulohen nga kompania dhe ju nuk do të taksoheni për tërheqjen. Një hap pozitiv i ndërmarë prej Arcanebet. Për cdo mënyrë që ju zgjidhni që të kryheni tërheqjet keni të përcaktuar gjithashtu dhe shumën maksimale dhe minimale që do të mund të tërhiqni. Kryesisht, në shumën minimale ekziston një minimum simbolik, ndërsa për sa i përket shumës maksimale ju mund të tërhiqni të gjithë fitimet tuaja.

Gjithsesi, më shumë infromacion të detajuar ju do ta merrni pranë seksionit të pagesave, dhe cdo pyetje që keni mund të drejtoheni te shërbimi i klientit. Luaj sigurt, luaj me Arcanebet.

Lajmet përkatëse